Prodcuts List

HANGZHOU LUCKY BIOLOGY CO.,LTD.

Address: RM 2026,Tongfangguoji Building, North Qiutao Road,
                 Jianggan District 310020,Hangzhou, Zhejiang, China.
Tel: 86-571-86403260/86403970
Fax: 86-571-86403970
Email:
lucky@lkbiology.com
Website: www.lkbiology.com

Copyright © 2012-2017 lkbiology.com, All right reserved.
Tel: 86-571-86403260    Fax: 86-571-86403970